Príchod Mikuláša

Dňa 6.12.2012 do našej školy zavítal Mikuláš. Veselý Mikuláš v sprievode čertov a anjelov pozdravoval študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov  počas vyučovania v budove našej školy na Športovej ulici.  Veselá partia chodila z triedy do triedy a rozdávala cukrovinky. Potom sa mikulášsky sprievod presunul aj do prevádzok  v Čiernom Orli a v Junior komplexe, kde pozdravili pani majsterky a pánov majstrov,  usilovne pracujúcich žiakov a predovšetkým hostí . Cestou zo školy do Čierneho Orla stretli aj škôlkarov, ktorí sa mimoriadne potešili a s veľkou radosťou zaspievali pesničky a zarecitovali básničky priamo na ulici .

Na tejto školskej akcii boli hlavnými aktérmi : Mikuláš –M.Kamenský  ( 1.T), čerti-J.Rapčanová (II.K),K.Stanová(II.H) , anjeli-E.Vývleková (II.H) , V.Urbanová (II. K) .Organizátorom tohto podujatia bola Žiacka školská rada pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Maďarovej, ale vzhľadom na  fakt, že práve počas tohto týždňa bola práce neschopná, tak akciu zastrešil Mgr. P. Kminiak.

Aj takýmto spôsobom sa žiaci našej školy učia zachovávať tradície Vianoc a  sme radi , že aj zákazníci  našich jedálenských zariadení, či kozmetického a kaderníckeho salóna sa vedia s nami potešiť. Dúfame, že sa nám takéto podujatie podarí zorganizovať aj na budúci rok a už teraz všetci túžobne očakávame vianočné sviatky.

 

zapísala Vladimíra Urbanová – členka ŽŠR

[nggallery id=52]