Program celoživotného vzdelávania – Comenius

Comenius – Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov  v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Čo všetko v sebe zahŕňa  pojem učiteľ? Koľko rôznych úloh musí spĺňať jedna osoba? Byť pedagógom, vychovávateľom, asistentom, kontrolórom, organizátorom, zdrojom informácií a zároveň hodnotiteľom je práca náročná a vyčerpávajúca.
Ani učiteľ nie je výnimkou, aj on potrebuje určitý zdroj motivácie, aby mohol pokračovať v ďalšom rozvoji svojich odborných zručností. A preto som sa rozhodla požiadať o grant v rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius – Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ktorý bol v marci 2012 schválený Národnou agentúrou SAAIC.
V termíne od 18.6.2012 do 29.6.2012 som sa zúčastnila štrukturovaného vzdelávacieho kurzu v oblasti metodológie vyučovania cudzích jazykov v Meridian School of English v anglickom mestečku Plymouth.
Okrem mňa sa kurzu zúčastnilo päť ďalších učiteľov z Dánska, s ktorými som absorbovala množstvo teoretických informácií z metodológie a didaktiky cudzieho jazyka, angličtiny. Zároveň sme si prakticky vyskúšali fungovanie širokej škály didaktických prístupov, metód, materiálov, ako aj využitie informačných a komunikačných technológií v triede. Obohatením kurzu boli náčuvy a pozorovanie anglických učiteľov počas samotného vyučovacieho procesu.
Už samotný fakt, že sme sa ocitli na pôde Veľkej Británie, vytvoril priestor na využitie a zlepšenie našich jazykových zručností, na citlivejšie vnímanie životného štýlu Britov, ktorého sme mohli byť súčasťou aspoň pár dní.
Zo subjektívneho hľadiska som ako učiteľka anglického jazyka len získala, a to nielen v oblasti profesionálnej, ale aj v oblasti osobnostného rastu. Pevne verím, že  nové priateľstvá a kontakty prispejú k ďalšej spolupráci a kooperácii medzi zúčastnenými pedagógmi.
Dva týždne ubehli neuveriteľne rýchlo, no spomienky, zážitky, nadobudnuté skúsenosti a užitočné rady zostávajú. Pre mňa sú výzvou začať nový školský rok s nádychom niečoho nového v rámci vyučovacieho procesu, lepšie povedané „starého, ale v novom šate“.
Mgr. M. Nociarová