Prvý ročník súťaže veľkonočných dekorácií

   Naša škola ako významný subjekt stredného odborného školstva širokého regiónu, vždy počase príde s niečím novým.

   V rámci snahy zviditeľniť vianočné a veľkonočné tradície a spríjemniť očakávania na ne, sme prišli prednedávnom s nápadom v predvianočnom období usporiadať súťaž v príprave zemiakového šalátu, ktorý bol majstrovstvami nášho kraja s medzinárodnou účasťou. Bola to úspešná akcia, kde sa žiaľ zatiaľ podarilo uskutočniť len 1 ročník (z dôvodu pandémie).

   Podobnou aktivitou, pre zmenu vo veľkonočnom očakávaní, je 1. ročník súťaže stredných škôl Rimavskej Soboty v príprave veľkonočných dekorácií.  31. marca 2022 sa v zariadení Junior komplex  uskutoční  táto, verme že zaujímavá súťaž. Jednotlivci budú  mať 45 minút na prípravu a aranžovanie ľubovoľnej  veľkonočnej dekorácie (ikebana a pod.).  Žiak (súťažiaci) si donesie materiál a samotnú dekoráciu bude pripravovať na mieste. Exponáty sa umiestnia na reštauračné stoly (80 x 80 cm),  vystavia a vyhodnotí ich odborná porota, ktorá bude zložená z pedagógov zúčastnených škôl. Ocenené budú 3 najhodnotnejšie exponáty plus bude udelená cena za originalitu.

   Dekorácie si bude môcť pozrieť verejnosť a zrejme po niekoľkých dňoch sa umiestnia v priestoroch našej školy (na 1 týždeň).  Odborne bude garantovať podujatie predsedníčka PK Bc. Zuzana Chamulová, hodnotné ceny za pomoci  sponzorov zabezpečila naša škola.

   Do súťaženia priatelia !

                   – b –