Prvý rok máme úspešne za sebou

Tento školský rok ubehol tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali a máme prázdniny. Prvý ročník v našej triede kozmetičiek a obchodných pracovníkov  bol veľmi zaujímavý a plný nových vecí. Vôbec sme nevedeli, čo  nás čaká. No postupom času sme všetko objavili,  spoznali sa navzájom, našli si nových kamarátov i lásky, získali nové zážitky. Spoznali sme nových učiteľov, s ktorými to bola niekedy v tej našej triede ozaj riadna sranda.  

A zábav  v triede počas roka sme mali skutočne dosť. Najlepšie boli asi na záver roka – náš výlet za bowlingom a dobrou pizzou s drinkom, posledný deň v škole plný úsmevov, pochvál a kvetov. 

Ďakujeme všetkým učiteľom, že to s nami zvládli, a že sme o niečo – či o dosť  múdrejší. Sľubujeme, že o rok to bude ešte lepšie a veríme, že to s nami vydržíte aj ďalšie roky, ktoré máme pred sebou.  Som rada, že som sa stala a môžem byť súčasťou tejto školy, a že sa môžem zúčastňovať školských aktivít. Vidíme sa znova o 2 mesiace.  Ď a k u j e m e

Natálka Poznánová  I.A