Si pripravený povedať áno?

Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi. Tohtoročná kampaň sa začala 13. februára a potrvá do 10. marca 2023.

Táto akcia neobišla ani našu školu a aj naši študenti prispeli svojou „kvapkou“.

V pondelok, 21. februára sme teda navštívili hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote, aby sme urobili dobrý skutok a zároveň prispeli svojim dielom.

Sme hrdí na našich študentov a pedagógov, ktorí sa tak rozhodli a aj na skutočnosť, že na našej škole sa darovanie krvi a tým aj nezištné pomáhanie iným stalo pravidlom. Tentokrát sa darovania zúčastnilo šestnásť žiakov.

Radi by sme sa chceli poďakovať sestričkám na tomto oddelení, ktoré nám svojim profesionálnym prístupom a empatiou dodávajú odvahu a spríjemňujú celý proces darovania krvi. Darovanie krvi bolo o to srdečnejšie a navyše takmer všetci boli prvodarcovia.

21. februára 2023 darovali krv:

Beáta Bitalová (IV.H), Bianka Nagyová (IV.H), Lejla Petergáčová (IV.H), Vanesa Potová (IV.H), Eugen Radič (IV.H), Adam Haluška (IV.H), Peter Oliver Rajnák (IV.H), Jakub Podstavek (IV.H), Samuel Vilhan (IV.H), Jakub Krahulec (V.H), Agnesa Lehotaiová (V.H), Erika Sihelská (I.S), Veronika Jamborová (I.S), Kristián Žiga (II.S), Alex Mokány (II.S), Ladislav Kovács (I.V)

a pedagógovia Mgr. Gabriela Chlpošová, Mgr. Viktor Chlpoš, a Mgr. Monika Brezovická.

Darcom krvi sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol minimálny vek 18 rokov, má minimálnu hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. 

• V deň odberu by sa mal darca dobre najesť, nemal by prísť nalačno 

• Tesne pred odberom by mal vypiť aspoň pol litra tekutín 

• Nemal by minimálne 8 hodín fajčiť 

• 12 až 14 hodín nepiť alkohol

• Pred plánovaným odberom by si mal darca dopriať oddych

• Prípadné tetovanie musí byť staršie ako šesť mesiacov

Ak ste sa rozhodli darovať krv v prospech ľudí, ktorým môže zachrániť život, či výrazne zlepšiť kvalitu ich života, môžete tak urobiť každý pondelok, utorok a piatok na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Rimavskej Sobote od 7:00 do 10:00.

Ďakujeme

Mgr. Viktor Chlpoš