Školský basketbalový turnaj 3×3

Dňa 5.5.2022 sa u nás, na SOŠ obchodu a služieb, uskutočnila prvá športová súťaž po  pandémii. Hral sa basketbal 3×3, ktorý je novým olympijským športom a medzi chlapcami si získava popularitu. Premiéru mal na olympiáde v Tokiu 2020. Hrá sa na jeden basketbalový kôš, útoky sa  striedajú v rýchlom slede, čiže aj hrací čas je oveľa kratší ako pri klasickom basketbale. Táto hra je pre divákov veľmi atraktívna, hlavne z dôvodu neustálej akcie a vysokého počtu strelených košov za relatívne krátku dobu. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré si zahrali systémom každý s každým. Odohralo sa desať zápasov. Jednoznačným víťazom  sa stala I.H ktorá vyhrala všetky zápasy. O ďalšom poradí rozhodol počet strelených košov, keďže nasledujúce tri družstvá získali rovnaký počet bodov.

Celkové poradie:

5. miesto – IV.H

4. miesto – MIX

3. miesto – III.H

2. miesto – V.H

 1. miesto – I. H

Na záver chcem poďakovať rodičovskému združeniu za finančnú podporu, ktorá nám umožnila zakúpiť ceny pre najlepších.