Školský rok 2017/2018 je za nami

   Aj keď oficiálne sa školský rok končí 31. augusta, vyučovanie a odovzdanie vysvedčenia už máme za sebou.

   Ako vcelku úspešný školský rok ho označil aj riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka vo vyhodnotení na pedagogickej rade. Toto vyhodnotenie obsahovalo tiež viacero súvislostí, od celospoločenských cez  regionálne, až po školské. Škola ostáva pilierom odborného školstva nášho regiónu, má za sebou viacero úspechov-napr. organizovanie nadregionálneho podujatia FOURFEST. Je tiež aktívna na verejnosti, má stabilný pedagogický kolektív, viacero osobností. Uplatňujú sa tiež prvky duálneho vzdelávania, sú úspechy v projektoch. Medzi slabšie stránky patrí pasivita žiackej rady, niektoré prvky v modernizácii či školská dochádzka.

   Už pred pedagogickou radou koordinátorka Združenia rodičov Mgr. Monika Rydzoňová ocenila spolu so zástupcami riaditeľa vyznamenaných žiakov. Sú nimi  Nikola Hroncová, Kristína Miháliková, Kristína Macúriková, Zuzana Hudecová, Martina Nociarová, Alžbeta Markotánová, Lea Šimonová, Diana Vrbinská, Karin Bálintová, Jenifer Bobáková, Petronela Galdíková, Viktória Kozlíková, Lívia Drobňáková, Romana Belányiová, Ivan Krajec, Anna Spodniaková, Roman Dani, Rebeka Ráczová. Srdečne blahoželáme!

   Druhým vyhodnotením spolu s poďakovaním bolo stretnutie riaditeľa školy s úspešnými žiakmi z podujatia FOURFEST. Viacerí z nich sa umiestnili na popredných miestach v jednotlivých disciplínach i pri sprievodných podujatiach.

Boli to: Martina Nociarová, Alžbeta Markotánová pod vedením Mgr. Janky Majlingovej, Herman Hartwig a Lukáš Hedvigy pod vedením Ing. Ivany Čillíkovej, Monika Danyiová a Ružena Gašparová pod vedením MOV Michaely Antalovej, Stefany Egyudová, Viktória Szitaiová pod vedením Mgr. Tatiany Repkovej, Viktória Boľfová, Bronislava Mlináriková pod vedením Bc. Zuzana Chamulovej, Matúš Hollý, Tomáš Karas, Romana Belániová pod vedením šéfkuchára Jaroslava Švagerku, Arpád Lázok, Denis Caban, Ján Balogh pod vedením Mgr. Róberta Galamba.

   Nielen uvedeným žiakom, ale aj všetkým súťažiacim na FOURFESTE patrí poďakovanie, rovnako ako organizátorom.

   Tak teda pekné prázdniny, veľa zážitkov, zmysluplný oddych. A nezabúdajte, že i počas prázdnin všetci sme reprezentantmi školy. Všetci v tričkách SOŠOS.

            – b –