Smelo dolu

      V pondelok ráno / 25.2.2019 / sa do autobusu nahrnulo 25 žiakov, ktorí prejavili záujem naučiť sa lyžovať alebo zdokonaliť svoj lyžiarsky štýl. Batožinový priestor zaplnili lyžami a taškami s teplým oblečením i dobrotami od rodičov. S pocitmi vzrušenia z cesty i strachu „ ako bude?“,  spracovávali zážitok, ktorý bol pre mnohých po prvýkrát. Traja vyučujúci ( Ing. Filadelfiová, Mgr. Chrenková a Mgr. Chlpoš, triedny učiteľ I.H, ktorá mala najväčšie zastúpenie medzi účastníkmi lyžiarskeho výcviku), plus lekár  sa podujali, že ich päť dní budú viesť, dozerať na nich, vychovávať i riešiť …

     Naša výprava sa ubytovala na chate Ipeľ v rekreačnej oblasti Kokava – Línia. Ešte pred obedom si vybrali niektorí žiaci z požičovne lyžiarsku výstroj. Obúvanie lyžiarok a prvé kroky s lyžami boli pre mnohých ako cvičenie v posilňovni. Potom sme rozdelili podľa šikovnosti ovládať telo a lyže žiakov do troch družstiev: pokročilí, „smelí začiatočníci s pohybovou zručnosťou“ a  „začiatočníci s húževnatosťou“. Po obede už družstvá skúšali vlastné zdatnosti pod vedením svojich vedúcich na detskom ale aj ťažšom svahu.

     Aké boli ďalšie dni?  Utorok bol dňom lyžiarskych zlepšení, mnoho začiatočníkov prešlo poobede k pokročilým a k „odvážnym začiatočníkom“ lyžujúcim na stredne ťažkom svahu. Doobedie v stredu patrilo turistike a po obede už pokračoval výcvik na svahu. Štvrtkové počasie bolo opäť „gýčovo“ nádherné. Pre súťaživých študentov učitelia pripravili dobrovoľnú slalomovú trať, kde išlo o umenie správne prejsť všetky bránky a až potom bol dôležitý čas. Tí, ktorých ovládla pohodlnosť a nelyžovali, asistovali pri organizovaní súťaže, merali a zapisovali čas. Pred večerou učitelia vyhodnotili súťaž, premietli fotky i videá (  nahrávky lyžiarskych pokusov ale aj  pokrokov ). Žiaci vydržali 1,20 hod. bez mobilu, veselo sa bavili  pri pohľade na seba a spolužiakov. Posledný deň bolo lyžovanie dobrovoľné, vyše polovica žiakov si ho ešte užila. Pred obedom sme vyhodnotili ešte bodovanie poriadku na izbách.

            Za 5 dní sa okrem lyžovania naučili aj dodržiavať stanovené termíny, odpratať si zo stola, neplytvať jedlom, upratať si veci, spoznať sa bližšie a vychádzať v kolektíve. Aj keď sa vyskytli určité problémy, študenti sebakriticky hodnotili svoj pobyt ako bohatý na zážitky, nové skúsenosti i prekonávanie svojej pohodlnosti.

Ceny:

Najlepší lyžiari v slalome medzi chlapcami: T. Vígh  II.P, medzi dievčatami: N. Britaňáková  I.H

Najväčší pokrok v lyžovaní: Hardig Dudharejiya  II.P,  N. Zdútová  I.H

Najčistejšia izba: T.Vígh a H. Dudharejiya

                                                                                                                                                               HCh