Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota – Obežník č. 1/2021

Rozhodnutie zamestnávateľa o vykonávaní práce od 1.1.2021 do 24.1.2021

Vážení zamestnanci!

   Na základe opatrenia  po zasadnutí vlády 31.12.2020 s platnosťou od 1.1.2021 je zamestnanie povolené len formou „home office“. Výnimku môžu mať len niektorí zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa.

   Rozhodnutie pre zamestnancov s platnosťou od 3.1.2021:

  • profesori teoretického vyučovania „home office“
  • majstri OV „home office“, s výnimkou majstrov OV zaradených do prevádzky Mladosť pre zabezpečenie stravovania (podľa rozpisu).
  • nepedagogickí zamestnanci

* ekonomický úsek v práci na pracovisku (vzhľadom k naliehavým úlohám pri účtovnej uzávierke!)

Ide o zamestnancov: Jarmila Bocmanová, Jaroslav Beňo, Mária Lisičanová, Helga Biacovská

*sekretárka školy na pracovisku (vzhľadom k nevyhnutnej agende školy)

* údržba (vždy 1 zamestnanec na pracovisku, aby nedochádzalo k združovaniu veľkého počtu zamestnancov)

*upratovačky (maximálne 1 upratovačka v pracovnom čase-dopoludnia)

Čas nevyhnutný na zotrvanie v práci je do 13:30 hod.

V Rimavskej Sobote 4.1.2021

 

                                                                                              PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                                                                                   riaditeľ školy