Študentský parlament zasadal netradične

Netradične, teda na inom mieste ako býva zvykom, zasadal Študentský parlament, pred jarnými prázdninami. Stretli sa v mládežníckom centre SPACE v budove bývalého Coworkingu Kruháč.

„Udialo sa tak na podnet mentorky Mgr. Aleny Kubaliakovej. Boli sme príjemne prekvapení, že takéto miesto pre mladých existuje. Centrum práce s mládežou slúži pre mladých od 13 do 30 rokov. Môžu sa tam rozvíjať, inšpirovať, motivovať, osobnostne rásť, aby sa v budúcnosti vedeli lepšie zamestnať. Je zamerané na možnosti štúdia, zamestnania či ďalšieho vzdelávania,“ povedala koordinátorka Študentského parlamentu Mgr. Žaneta Petiková.

Dodala, že v centre nájdu mladí komplexnú ponuku služieb rozvoja, podpory a poradenstva na jednom mieste. Služby, vrátane koučingu, kariérového  i psychologického poradenstva, môžu využívať bezplatne. Projekt Centier práce s mládežou SPACE spustil Banskobystrický samosprávny kraj.

„Žiakom sa v mládežníckom centre veľmi páčilo. Nechýbala ani kávička zadarmo. Dohodli sme sa, že SPACE navštívime aj inokedy a budeme motivovať ostatných, aby svoj voľný čas mimo školy trávili radšej tam, čo je oveľa zmysluplnejšie, ako návšteva barov či bezcieľne flákanie sa,“ poznamenala  Mgr. Žaneta Petiková.

Marta Kanalová