Súťaž „Spoznaj svojich pedagógov“

V dňoch 01.-04.06.2018 prebiehala pri príležitosti Medzinárodného dňa detí súťaž pre žiakov našej školy pod názvom „Spoznaj svojich pedagógov“.

Podstatou súťaže bolo podľa detských fotografií pedagógov školy správne priradiť meno pedagóga, ktorému fotografia patrí. Odmena bola pripravená pre troch najúspešnejších tipujúcich žiakov. Popri hlavnej súťaži prebiehalo aj hlasovanie za najkrajšiu detskú fotografiu „naj-BABY pedagóg“, za ktorú opäť hlasovali samotní žiaci. Hlasovacie lístky sa zbierali do urny v bufete školy.

Nápad na túto súťaž a výstavu detských fotografií pedagógov vznikol z dôvodu blížiaceho sa dňa MDD. Keďže žiaci školy už s najväčšou pravdepodobnosťou vyrástli z klasických hier a súťaží, rozhodli sme sa pre zmenu – do pozície detí postaviť práve pedagógov a to prostredníctvom ich vlastných fotografií z detstva. Každá fotografia bola od jeho majiteľa starostlivo prevzatá, oskenovaná a následne vytlačená do jednotného formátu. Originály fotografií vzhľadom na ich vzácnosť neboli použité, len ich kópie, ktoré boli vystavené v zasklenej nástenke na prízemí školy. Každá fotografia mala pridelené náhodne svoje vlastné číslo, pomôckou pre žiakov boli farebne rozlíšené čísla pri jednotlivých fotografiách (červené boli pri dievčatách a modré pri chlapcoch) a taktiež menný zoznam pedagógov, ktorí prispeli svojou fotografiou, v pravidlách súťaže. Pravidlá boli uverejnené hneď vedľa fotografií.

Už od rána sa pri nástenke pristavovali ako žiaci, tak aj zamestnanci školy, ktorých detské fotografie zaujali a v detských tvárach hľadali jednotlivých vyučujúcich. To, že výstava mala úspech, svedčia nasledovné fakty:

 1. Súťaže sa zúčastnilo až 14 tried školy,
 2. Odovzdaných a spočítaných bolo 32 hlasovacích lístkov ako jednotlivcov, tak skupín žiakov,
 3. So záujmom ju sledovali nielen žiaci, ale aj zamestnanci školy,
 4. Pred nástenkou bolo stále rušno počas celých dvoch dní trvania súťaže, žiaci aktívne tipovali, niektorí žiaci dokázali pred nástenkou poctivo tipovať polhodinu aj viac,
 5. Súťaže sa zúčastňovali ako jednotlivci, tak aj celé skupiny žiakov, prípadne sa zjednotila celá trieda a jednohlasne dali svoje tipy, pracovali tímovo, súdržne,
 6. Žiaci kombinovali podľa tvárí, premýšľali nad vekom fotografií, sledovali pedagógov a porovnávali ich s detskými tvárami, prípadne určovali pedagógov podľa tvárí ich vlastných detí.

Dňa 05.06.2018 boli jednotlivé hlasovacie lístky spracované, určili sa víťazi z radov žiakov a pedagógov, ich zoznam spolu so zástupcami žiakov za každú triedu bol uverejnený na nástenke namiesto pravidiel súťaže. Nástenka bola zároveň aktualizovaná a miesta čísel pri fotografiách zaujali už mená pedagógov, ktorým detské tváre z fotografií patria.

V tento deň opäť prichádzalo k nástenke množstvo žiakov a kolegov, ktorí tentokrát často reagovali na odhalenie majiteľa detskej tváre neskrývaným prekvapením. Pri porovnávaní detských fotografií s dneškom nachádzali podobnosť, ktorá je pre vyučujúceho typická. U mnohých tak bolo vidieť na tvárach úsmev.

Do súťaže prispeli svojou detskou fotografiou nasledovní pedagógovia:

 1. Jaroslav Bagačka,
 2. Ivana Čillíková,
 3. Tamara Filadelfiová,
 4. Andrea Hričanová,
 5. Zuzana Chamulová,
 6. Viktor Chlpoš,
 7. Gabriela Chlpošová Garaiová,
 8. Ľubica Karasová,
 9. Jana Kerekešová,
 10. Peter Kminiak,
 11. Elena Kľúčovská,
 12. Miroslava Maďarová,
 13. Jana Majlingová,
 14. Zuzana Matúšová,
 15. Anna Pintová,
 16. Mária Pisárová,
 17. Zuzana Prasličáková,
 18. Miroslav Slovák,
 19. Janka Spodniaková,
 20. Ladislav Várady,
 21. Andrea Váradyová,
 22. Viliam Vaš.

Výsledky súťaže:

Najúspešnejší žiaci – „TIPERI“:

 1. Lukáš Jakab (I.B) – 22 z 22 fotografií,
 2. Zlatka Kissová (I.H) – 18 z 22 fotografií,
 3. Kristína Švihlová (I.V) – 17 z 22 fotografií.

„Naj“ BABY-pedagóg (alebo najsympatickejšia fotografia): Ing. Miroslav Slovák

Najúspešnejšie tipovaná fotografia a správne priradený pedagóg: Mgr. Andrea Hričanová a PaedDr. Jaroslav Bagačka

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo 14 tried. Keďže účasť žiakov a tried bola vysoká a často sa jednalo o kolektívnu aktivitu triedy, rozhodli sme sa okrem oficiálne vopred vyhlásených pravidiel odmeniť rovnako každú triedu za účasť sladkou odmenou, ktorú prebral najúspešnejšie tipujúci žiak z každej triedy. Sú to:

 • B – Lukáš Jakab,
 • H – Zlatka Kissová,
 • H – Diana Vrbinská,
 • H – Monika Danyiová,
 • H – Kristína Gyögyová,
 • A – Viktória Boľfová,
 • C – Roman Danyi,
 • C – Monika Bolačeková,
 • C – Sonja Stanču,
 • P – Viktória Balogová,
 • P – Jaroslav Lipták,
 • P – Michaela Golianová,
 • S – Kristína Fujdiarová,
 • V – Kristína Švihlová.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí podporili svojou fotografiou túto milú akciu a žiakom za ich aktívny prístup, záujem, snahu o vyriešenie „hlavolamu“, zanietenosť pre hru, kombinovanie a logické myslenie, spoluprácu.

To, že nápad a súťaž samotná mali úspech, svedčí aj zistenie, ktoré si mohli všimnúť všetci tí, ktorí boli hodiť svoje hlasovacie lístky do urny v bufete, alebo ktorí tam boli nakupovať. Práve z priestorov bufetu bolo totiž vidieť na presklenej časti nástenky obrovské množstvo odtlačkov prstov, ktoré tam zanechali tipujúci žiaci pri svojej snahe a zanietenosti zahlasovať čo najsprávnejšie.

Sme radi, že sme si deň MDD uctili ako žiaci, tak aj pedagógovia, keďže prehľadávaním svojich fotografií sme sa sami vrátili do detských čias a po dlhom čase sme nahliadli do nášho sveta detstva a bezstarostnosti.

Ešte raz veľké ĎAKUJEME a víťazom blahoželáme.

                                                                                  Chlpošová a Pisárová