Témou triednickej hodiny novembrové udalosti

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je štátnym sviatkom, bol témou triednickej hodiny žiakov II.C. Pripomenuli si odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny v roku 1939, ako aj Nežnú revolúciu v roku 1989 a pád komunistického režimu.

Za obete, ktoré bojovali za slobodu a demokraciu, zapálili aj sviečky. Žiaci II. C diskutovali so svojim triednym učiteľom Mgr. Viliamom Vašom na tému, čo si predstavujú pod pojmom sloboda, že to nie sú len práva, ale aj povinnosti a zodpovednosť. Spomenuli, že demokracia je o slobodnom vyjadrení svojho názoru, voľnom cestovaní i práve zvoliť si školu, na ktorej chcú študovať.

V diskusii sa dotkli aj témy lásky-slobodného výberu partnera, ale aj lesbických a homosexuálnych vzťahov. V závere triednickej hodiny zostavili nástenku, na ktorú umiestnili obrázky, symbolizujúce podľa nich slobodu.