Trúfate si?

Poznáte to… Prídeme do školy, čakáme na prvé zvonenie. Po vyučovacej hodine si cez prestávku opäť vymeníme zošity a knihy na aktuálnu vyučovaciu hodinu, ostrúhame si ceruzky…

Je to taký stereotyp bežnej školy. Ale u nás je to trochu inak. Študovať na našej škole neznamená len sedieť na hodinách teoretického vyučovania a písať si poznámky. Značné množstvo vyučovacích hodín pripadá na hodiny praktického vyučovania, kde žiaci získavajú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti a skúsenosti. Veď nakoniec práve tieto dve zložky odbornosti budú ponúkať svojim budúcim zamestnávateľom. Za týmto účelom slúžia naše prevádzky Čierny Orol a Junior KOMPLEX, ktoré účinne rozvíjajú zručnosti našich študentov. Znie to celkom dobre, no nie len chlebom je človek živý.

Žijeme v období, v ktorom nie je problém nadviazať kontakty so zahraničným partnerom za účelom ďalšieho napredovania našich študentov. Z dielne cudzích jazykov, konkrétne zo sekcie nemeckého jazyka, vzišla spolupráca s našim nemeckým partnerom. Ten umiestňuje našich jazykovo a odborne zdatných študentov do svojich prevádzok v Nemecku, konkrétne v mestách Ansbach, Schwäbisch Hall a Gaildorf. V rámci tejto spolupráce nás navštívil Flavio Doná (majiteľ siete zmrzlinových kaviarní) so svojim tímom spolupracovníkov, Antonella Spolaore – prevádzkarka, so svojim synom Giacomo Doná a bývalým zamestnancom Martinom Barim, dnes úspešným majiteľom reštaurácií v Lučenci, mimochodom je absolventom hotelovej akadémie. Tento tím sa postaral o výber študentov pre ich prevádzky a umožnil im presunúť si miesto vykonávania odbornej praxe z našich reštauračných zariadení do Nemecka.

V historických mestách Schwäbisch Hall, Ansbach a Gaildorf strávia v nasledujúcej sezóne tri mesiace. Počas nich získajú skúsenosti v špecifických prevádzkach, v ktorých sa podávajú hlavne kávovinové a zmrzlinové výrobky. Samozrejmosťou je aj obsluha zákazníkov. Prax je náročná, vyžaduje si nasadenie mnohých schopností, odborných zručností a jazykových vedomostí. Kritériám výberu vyhovelo šestnásť žiakov, ktorí úspešne preukázali svoje schopnosti. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce, aby svojou odbornosťou úspešne reprezentovali seba a našu školu v zahraničí.

Sú to žiaci:

1. Nikolas Hofman, 2.H / „La Fenice“        ANS       01.3. – 31.5. 2023    

2. Andreas Génya, 2.H / „Rialto“               ANS       01.4. – 30.6. 2023    

3. Gabriel Radič, 3.H / „Rialto“                  GD         01.4. – 30.6. 2023    

4. Marko Kasár, 2.H / „Venezia“                SHA       01.4. – 30.6. 2023    

5. Kristína Juhászová, 2.H / „Rialto“          ANS       01.4. – 30.6. 2023    

6. Tomáš Darnady, 3.H / „Doge“               ANS       01.4. – 30.6. 2023    

7. Stanislava Bazovská, 3.H / „Brenta“      SHA       01.4. – 30.6. 2023    

8. Adam Valentín Tóth, 2.H / „Rialto“         ANS       01.4. – 30.6. 2023    

9. Jakub Šišiak, 2.H / „Doge“                   ANS       01.5. – 31.7. 2023    

10. Alžbeta Véghová, 2.H / „Doge“           ANS       01.6. – 31.8. 2023    

11. Lejla Petergáčová, 4.H / „Doge“          ANS       01.6. – 31.8. 2023    

12. Jana Kvaková, 4.H / „La Fenice“         ANS       01.6. – 31.8. 2023    

13. Adam Sokolovský, 2.H / „Rialto“        GD         01.7. – 30.9. 2023    

14. Radka Bieleková, 3.H / „Rialto“           ANS       01.7. – 30.9. 2023    

15. Alexandra Mičkyová, 2.H / „Rialto“      ANS       01.7. – 30.9. 2023    

16. Miroslav Zvara, 2.H / „La Fenice“        ANS       01.8. – 31.10.2023   

Spolupráca trvá už niekoľko rokov, počas ktorých sa potvrdili nielen kvality zahraničných prevádzok, našej spolupráce, prístup ich majiteľov, ale aj kvality našich žiakov a pedagógov. Tešíme sa z nej, lebo naša škola vychováva študentov, ktorí sa vedia presadiť nielen v regióne, prípadne na Slovensku, ale aj v zahraničí. V prospech svojho napredovania títo žiaci často strácajú súkromie, výhodu a oporu domáceho prostredia, sú klasifikovaní v náhradných termínoch…

Výsledkom tejto spolupráce sú ale kvalitní, konkurencieschopní študenti, pripravení na reálny život.

Trúfate si teda? Oni áno.

Mgr. Viktor Chlpoš