Učni prerábajú pivničné priestory v Junior Komplexe

Miešajú maltu, ťahajú omietku, zvládajú aj stierkovanie, maliarske i natieračské práce. Reč je o žiakoch našich učebných odborov murár a stavebná výroba. Praxujú v modernom stredisku praktického vyučovania Junior Komplex. O tieto odbory je záujem, o čom svedčí aj počet žiakov.

„Stavebná výroba je 2-ročný učebný odbor, dokopy máme až 35 žiakov v triedach I.G a II.G. Je určený pre tých, ktorí neukončili 9. ročník základnej školy. Učni po jeho ukončení môžu vykonávať pomocné stavebné práce alebo pokračovať v štúdiu v učebnom odbore murár. V tomto 3-ročnom odbore murár máme celkovo 14 žiakov v triedach II.C a III.C,“ vyjadril sa majster OV Bc. Zdeno Ďurica.    

V súčasnosti učni prerábajú pivničné priestory v budove Junior Komplex. Dávajú nové stierky, bude sa aj maľovať. V dielni reparujú stôl pre náš kadernícky salón.

Mnohí  zo žiakov v odbore murár sa uplatnia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci odboru stavebná výroba budú zas po ukončení štúdia vedieť vykonávať jednoduché a pomocné práce v oblasti stavebníctva ako kvalifikovaní pomocní stavební robotníci. Kvalitných majstrov nie je nikdy dosť.

Marta Kanalová