Úspech českej kuchyne

  Covidom 19 bola narušená vcelku slušná tradícia českej kuchyne, ktorú pripravoval majster odbornej výchovy z partnerskej školy v Poděbradoch Josef Pepa Zalabák.Po odmlke sa však predsa- len podarilo na túto tradíciu nadviazať a uskutočniť  dni od 2. augusta.
  Česká zostava bola dokonca posilnená o MOV rovnakej školy Karla Diviša. Obaja kuchári predviedli dobrý výkon a výrazne zvýšili záujem o zariadenie Čierny orol. Úspech mala staročeská sviečková, Švejkov tanier i tradičné vepřo, knedlo zelo. Novinkou tiež bolo podávanie českého dezertu ku každému českému jedlu. Akcia mala dobrú atmosféru, posilnila zariadenie v povedomí mesta. O dobrú náladu a pohodu na terase sa staral Jozef Mikulec a Magda Ráková.
 Českou kuchyňou sme opäť potvrdili svoje postavenie na trhu stravovacích zariadení. Verme, že v budúcnosti bude v prevádzke viac žiakov, ktorí sa oboznámia s inou kuchyňou, získajú nové skúsenosti a zručnosti. 
                                                    -b-