V Kurineckej dubine zaujali 300-ročné stromy

V rámci aktivít krúžku ZeDeKa sa žiaci I.A zúčastnili exkurzie v Kurineckej dubine. Nedávno tam otvorili nový náučný chodník. Ten je výsledkom úzkej spolupráce medzi mestom Rimavská Sobota a Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Cerová

Návštevníkom približuje turisticky zaujímavú lokalitu v blízkosti vodnej nádrže Kurinec a poukazuje na prírodné a historické hodnoty územia. Kurinecká dubina je zákonom chránená už od roku 1952 a od roku 2003 je prírodnou rezerváciou. Na území platí 5. a v príslušnom ochrannom pásme 3. stupeň ochrany.

„Sprevádzala nás pracovníčka pre environmentálnu výchovu Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Želmíra Ružičková. Obdivovali sme hlavne 300-ročné duby, pripomínajúce výjavy z Hobita alebo Pána prsteňov. Našli sme aj dubienky, učili sme sa rozoznávať dub cerový podľa žaluďa. Zaujala aj huba čaga, ktorá je u nás dosť zriedkavá. Táto lokalita bola kedysi miestom domova krakle belasej, ale nakoľko pasienok zarástol, tak sa odsťahovala,“ povedala vedúca krúžku ZeDeKa Mgr. Anna Pintová.

Napriek tomu, že počasie veľmi neprialo, exkurzia Kurineckej dubiny bola pre žiakov veľmi zaujímavá a podnetná. Krúžok Zmierňujeme dopady klimatických zmien v praxi ZeDeKa vznikol v rámci projektu pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden. Po jeho ukončení však funguje ďalej, samostatne. Jeho cieľom je priblížiť žiakom rozmanitosť živej prírody, získať k nej vzťah, vzbudiť záujem  a odtrhnúť ich od virtuálnej reality. Aktivity krúžku sú v októbri zamerané na chránené živočíchy Slovenska.

Marta Kanalová