Vážení kolegovia, milí žiaci!

   Srdečne Vás pozývame na 1. ročník Medzinárodných majstrovstiev Banskobystrického kraja juniorov v príprave zemiakového šalátu. Cieľom podujatia je prispieť do kalendára  adventných aktivít, spropagovať typické vianočné zvyky, konfrontovať zručnosti žiakov a posilniť spoluprácu a spolupatričnosť škôl nášho kraja.

Termín súťaže:  5. december 2019

Organizátor: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota

Spoluorganizátor: Banskobystrický klub kuchárov a cukrárov

Miesto konania: zariadenie Mladosť ( Junior komplex) na Železničnej ulici v Rimavskej Sobote

Prezentácia: 5.12.2019, 8:30 hod.

 Štartujú trojčlenné družstvá juniorov pozvaných SŠ

Štartovné:  6 € na družstvo

Pravidlá:

–      povinné suroviny sú zemiaky a majonéza, ktoré zabezpečí organizátor (v prípade potreby),

  • ostatné suroviny sú tvorivosťou súťažiacich,
  • suroviny môžu byť predpripravené,
  • samotná príprava šalátu trvá 1 hodinu,
  • výsledky práce budú prezentované v jedálni Mladosť,

 

Porota: certifikovaní komisári Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Stravovanie: prihlásení účastníci majú zabezpečený obed

Organizačný pracovník: Ing. Andrea Váradyová

Kontakt: 0949103745

Prihlášky do: 5. novembra 2019 na andrea.varadyova@hotmail.com