Vianočný volejbalový turnaj

Vianočnú športovú trilógiu sme zavŕšili volejbalovým turnajom. Zúčastnili sa ho len tri družstvá, čo nás trochu mrzí, ale kvalita bola prekvapivo vyššia, čo bolo potešujúce. Hralo sa na tri víťazné sety do 25 bodov. Jednotlivé družstvá sme ocenili diplomom, najlepšie získalo víťaznú trofej.

Výsledky:   3.miesto  –  V.H

                   2.miesto  –  II.P+II.C

                   1.miesto  –  III.H

Keďže sa  turnaja zúčastnilo málo dievčat, rozhodli sme sa oceniť najužitočnejšiu hráčku, ktorou sa stala M.Farbáková / V.H/.  Z chlapcov chcem  vyzdvihnúť  hernú inteligenciu M.Kostiuka/III.H/ a  A.Halušku /V.H/.

BH