Vidíme sa na ďalšom výročí…

11. november 2016

aka3Záver osláv 70. výročia školy bol venovaný nielen našim žiakom, ktorí si pre nás pripravili bohatý program, ale tiež tým, ktorí našu školu dlhé roky podporovali, pôsobili na nej, alebo sa inak pričinili k tomu, aby sme dnes oslávili toto jubileum.

Popoludní sa oficiálne otvoril slávnostný program, úvodom ktorého bola pútavá prezentácia o našej škole. Videli sme na nej úplné začiatky vzniku školy, ktorá to nemala vždy ľahké. Moderátorkou večera bola Mgr. H.Chrenková z radu vyučujúcich, ktorá požiadala PaedDr. J. Bagačku o úvodný príhovor a oficiálne otvorenie slávnosti. Pán riaditeľ pozval  priateľov školy, bývalých, ale aj terajších kolegov na pódium, aby im slávnostne odovzdal ďakovné listy a plakety a poďakoval im za spoluprácu, priateľstvá a zásluhy voči škole. Nezabudol však ani na tých, ktorí na škole pôsobili v úplných začiatkoch a odovzdal aj ocenenia in memoriam. Po tomto akte nasledoval program žiakov, ktorý bol naozaj na vysokej úrovni vďaka vyučujúcim Ing. J. Kerekešovej, Mgr. A. Hričanovej a Mgr. H. Chrenkovej. Žiaci sa ukázali ako výborní speváci, muzikanti, či divadelníci. Vypočuli sme si ľudovú hudbu v podaní bratov Kožiakovcov, cvičenie s vlastným telom, divadlo Rómeo a Júlia v modernej podobe a hudobné čísla doplnené o gitaru. Po dlhopripravovanom vystúpení žiakov nasledovali príhovory významných predstaviteľov Banskobystrického kraja, absolventov škôl, bývalých zamestnancov, pozvaných domácich, či zahraničných hostí. Čerešničkou programu bolo vystúpenie speváckej hviezdy z televízneho programu Superstar Petry Kepeňovej, ktorá nám zaspievala niekoľko piesní a poďakovala za to, že mohla prežiť študentské roky práve na našej škole. Po slávnostnom programe nasledovala bohatá recepcia, ktorú pripravili zamestnanci Junior Komplexu spolu so žiakmi školy.

Záverom môžeme pokojne skonštatovať, že celý galavečer bol viac ako vydarený a sprevádzali ho spomienky, úsmev, či dojatie. Tak hor sa smelo do ďalšej 70-tky!