Vitajte, prváci!

17. november bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený ako Deň študentstva. Školy si ho pripomínajú aj tým, že starší študenti prijímajú prvákov medzi seba prostredníctvom akcie – Imatrikulácie. U nás úloha realizácie Imatrikulácie pripadá na Žiacku školskú radu. Z dôvodu karantény a dištančného vzdelávania sme dve triedy imatrikulovali v novembri, ostatné v januári.

Tento rok sa žiaci na podnet koordinátorky ŽŠR rozhodli, že budú viesť prijímanie do cechu študentov slávnostnejšou formou. Triedni učitelia so svojimi žiakmi boli pozvaní do knižnice, kde ich ŽŠR slávnostne privítala. Žiaci sa predstavili, uvítali svojich nových priateľov, poďakovali im, že si vybrali práve našu školu a povzbudili ich do učenia.  Prváci spoločne prisahali k povinnostiam voči svojim starším spolužiakom, ktoré spečatili svojim podpisom do novovytvorenej pamätnej knihy ŽŠR, ale aj do kroniky našej školy, ktorú nám zapožičala pani učiteľka Mgr. A. Hričanová.

Na záver dostali potlesk, prísahy, pamätný list do triedy a pero ako spomienku na dnešný deň. Triedni učitelia boli motivovaní do ďalšej práce varechou, ktorú budú pri výchove našich žiakov určite potrebovať  a čajíkom na pevné nervy.