Za prácu na odbornom výcviku sa u nás žiakom platí

Od 1. októbra sa začali  „veselé“ časy i na našej škole. Október je totiž tentoraz mesiacom  vskutku prelomovým, keď vstúpila do platnosti Smernica č. 27 O odmeňovaní žiakov na praktickom vyučovaní.

Smernica vychádza z platnej legislatívy, zákona o odbornom vzdelávaní, kde sa žiakom za produktívnu prácu na odbornom výcviku platí odmena. My sme vychádzali zo 100 % hodinovej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, zohľadnili sme tiež približné percento produktívnej práce daného odboru. Žiak, aby dostal odmenu, musí mať v danom mesiaci odpracovaných minimálne 80 %  dní praktického vyučovania. Nemôže tiež mať zníženú známku zo správania 3-ho a 4-ho stupňa, či podmienečné vylúčenie zo školy. No a svoj postoj zaujme tiež príslušný majster odbornej výchovy, na ktorého návrh môže byť žiakom odmena odňatá. Presné znenie smernice si môžete nájsť medzi dokumentami školy.

Nikto z nás nepochybuje, že žiaci si určitú odmenu za svoju prácu zaslúžia, či to je 40 či 20 eur mesačne. Nikto tiež nepochybuje, že chceme žiakov motivovať. Na Vás teda, milí žiaci, je akú odmenu budete dostávať. A tak trochu i na Vás je, ako so svojimi schopnosťami či danosťami naložíte. Určite je potrebná chuť aj vytrvalosť.

Za pozornosť tiež stojí skutočnosť, že  sme prvou školou v našom regióne, ktorá odmeňuje za produktívnu  prácu. Tým sme vlastne výnimoční.  Nezaškodilo by túto informáciu šíriť aj medzi ôsmakmi a deviatakmi na základných školách.

Tak teda pekné prázdniny a zaslúžené odmeny!