Zažiarila na divadelnom predstavení

V rámci kultúrnej jesene sme využili šancu, aby sme naplnili našu túžbu po umení, a tak sme s triedami hotelovej akadémie a pomaturitnými študijnými odbormi navštívili divadelné predstavenie Nežné príbuzenstvo. Toto predstavenie naštudovali ochotnícki divadelníci rimavskosobotských súborov Havran, Divosud, Alterna pod vedením Mgr.art. M. Lacka a Ľ. Šárika pri príležitosti stého výročia slovenského ochotníckeho divadla v Rimavskej Sobote. V roku 1919 túto hru  predstavili ochotnícki herci v bývalom župnom dome. Táto ľahká spoločenská komédia je stále aktuálna, pretože sa vysmieva z plytkých citov, pretvárky a falošných hodnôt. Medzi hlavnými postavami zažiarila v žltých šatách naša vzácna kolegyňa, dlhoročná divadelná ochotníčka Mgr. Helena Chrenková, ktorá na našej škole pôsobí ako učiteľka Slovenského jazyka a literatúry. Po príchode na javisko si vyslúžila nielen potlesk, ale aj veľavravné úsmevy od našich žiakov.  Počas klaňačky diváci svoje emócie neskrývali a pani učiteľka si odniesla z predstavenia nielen uznanie, ale aj kyticu kvetov. V divadelnom predstavení účinkovali aj mladí nádejní herci – študenti a veríme, že budú motiváciou pre našich žiakov, aby vstúpili do sveta ochotníckeho divadla.