Zober loptu – nie cigarety a drogy! 

Zober loptu -nie cigarety a drogy!  Táto výzva sa už po deviaty rok stala pre chlapcov, futbalistov, možnosťou zmerať si sily na školskom futsalovom turnaji. Tento rok prebiehal 2. júna. Tímy boli nasledovné: III.C, II.C,. V.H+, I.H. Otvorenia turnaja sa zúčastnil aj riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Štefan Bódi.

„SOŠ obchodu a služieb má konečne multifunkčné ihrisko a v rámci krúžku sa vytvorili štyri tímy, ktoré nesú názvy tried. Chlapci sa spojili pod spoločným názvom  z rôznych tried. Chvályhodné je mužstvo II. C, v ktorom sú všetci spolužiaci – murári. Ostatných v družstvách doplnili ich kamaráti, spoluhráči, priatelia z hotelovky, murári, inštalatéri a nadstavbári,“ povedal organizátor turnaja a vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Róbert Galamb.  

Hralo sa za krásneho slnečného počasia. Všetky tímy sa snažili dosiahnuť čo najlepší výsledok. Prvé miesto si napokon vybojovalo družstvo III.C, druhé II.C a tretie V.H+, na štvrtom mieste skončil tím I.H. Najlepším strelcom celého turnaja sa stal Peter Ruszó a najlepším brankárom Ľudovít Radič. Z každého tímu boli vyhodnotení najlepší hráči: Oliver Tóth, Peter Ladislav Berky, Rudolf Bari, Ladislav Kovács, Milan Kalocsai. 

 „Poďakovanie patrí nášmu technickému oddeleniu, kde traja naši pracovníci pomohli pri inštalácii striedačiek, taktiež rodičovské združenie finančne prispelo na ceny spolu zo zdrojov vzdelávacích poukazov,“ dodal na záver Mgr. Róbert Galamb.

Marta Kanalová